پرتال دانشجویان ارشد و دکتری
پروژه های در حال پیشرفت:

* ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی *
2.عنوان انگلیسی :
A Novel Genetic Algorithm for Static Task Scheduling in Distributed Systems
2.عنوان فارسی :
روش نوين زمانبندي ايستاي کارها در سيستم هاي توزيع شده با استفاده از الگوريتم ژنتيک

عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی.  Performance Comparison of Ad-hoc Network Routing Protocols Using NS-2 Simulator چکیده : Ad-hoc networks are basically self organizing, self configuring and peer to peer multi-hop mobile wireless networks in wh ...
عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی.  An evaluation on the multi-agent system based structural health monitoring for large scale structures چکیده : Different kinds of sensors have to be adopted to have a reliable monitoring of large scale engineer ...
عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی.  BSC-MAC : Energy efficiency in wireless sensor networks with base station control چکیده : Wireless sensor networks (WSNs) are now used in many areas and the interest in this technology continues to increase. Du ...
عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی.  A Delay-Aware Network Structure for Wireless Sensor Networks With In-Network Data Fusion چکیده : Abstract—A wireless sensor network (WSN) comprises a large number of wireless sensor nodes. Wireless sensor node ...
عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی.  Predictive Congestion Control Protocol for Wireless Sensor Networks چکیده : Available congestion control schemes, for example transport control protocol (TCP), when applied to wireless networks, result in a la ...
عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی.  Adaptive location updates for mobile sinks in wirelesssensor networks چکیده : Mobile sinks can be used to balance energy consumption for sensor nodes in Wireless Sensor Networks (WSNs). Mobile sinks are requir ...
عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی. Design and Implementation of Three Phase Commit Protocol (3PC) Algorithm چکیده : Transaction Management plays the key role in any type of database system. In order to make the Application Query, many protocols ...
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پرتال دانشجویان ارشد و دکتری بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .