پرتال دانشجویان ارشد و دکتری
پروژه های در حال پیشرفت:

* ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی *
2.عنوان انگلیسی :
A Novel Genetic Algorithm for Static Task Scheduling in Distributed Systems
2.عنوان فارسی :
روش نوين زمانبندي ايستاي کارها در سيستم هاي توزيع شده با استفاده از الگوريتم ژنتيک

عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی. Honey bee behavior inspired load balancing of tasks in cloud computing environments چکیده : Scheduling of tasks in cloud computing is an NP-hard optimization problem. Load balancing of nonpreemptive independent ...
عنوان مقاله خارجی : همراه با شبیه سازی. A Parallel Fuzzy C-Mean Algorithm for Image Segmentation چکیده : Abstract : Thb paper proposes a parallel Fauy C-Mean (FCM) algorithm for image segmentation. The sequential FCM algorithm is computationally inte ...
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پرتال دانشجویان ارشد و دکتری بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .